لیست هولوگرام ها و اطلاعات حواله های شهرداری تهران در وب سایت شفاف منتشر شد

به گزارش مجله حیات، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران از انتشار حواله های شهرداری تهران در وب سایت شفاف اطلاع داد.

لیست هولوگرام ها و اطلاعات حواله های شهرداری تهران در وب سایت شفاف منتشر شد

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی سایت ارزان تهران از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا توسعه وبسایت های حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

بهاره آروین در گفت وگو با خبرنگاران، با اعلام اینکه اطلاعات حواله های شهرداری تهران از نیمه دوم سال 96 به بعد روی وب سایت شفاف قرار گرفته است، گفت: این اقدام در راستای مصوبه الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات انجام شد؛ چراکه حواله در تهاتر بدهی ها و مطالبات شهرداری به کار می رود و تهاتر نیز یکی از انواع معاملات به حساب می آید.

رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با بیان اینکه اطلاعات منتشرشده شامل مبداء صدور حواله، واحد اجرایی مقصد، سال اقتصادی ایجاد حواله، شماره و تاریخ و نوع حواله، نام و کد یا شناسه ملی تحویل گیرنده، مبلغ، تاریخ کارسازی حواله، نام کارگزار و نظایر آن است، گفت: به روزرسانی اطلاعات حواله ها در وب سایت شفاف به صورت برخط انجام می گردد و این اطلاعات از یکی از زیرسیستم های سامانه جامع اقتصادی به صورت سیستمی به وب سایت شفاف منتقل می گردد. پس بنابراین قابل دستکاری نیست.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بخشی از منابع و مصارف شهرداری غیرنقد است و گاهی پرداخت مطالبات پیمانکاران و بستانکاران به صورت غیرنقد انجام می گردد، گفت: از این رو شورای شهر تهران در سال 97 دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد را به تصویب رساند. در این دستورالعمل تخصیص منابع غیرنقد به چند روش دیده شده است که شامل تهاتر با ملک، تهاتر با قدرالسهم پروژه های مشارکتی و تهاتر با عوارض ساختمانی (شامل کارسازی برای ذی نفع واحد و کارسازی به وسیله شرکت کارگزار) است.

آروین در شرح اصطلاحات ذکرشده گفت: کارسازی عبارت از تأدیه یا ادای تعهدات و بدهی های شهرداری نسبت به پیمانکاران و بستانکاران بدون تبادل وجه نقد است. تهاتر معمولا به وسیله صدور حواله انجام می گردد و به حواله هایی که در تهاتر با عوارض ساختمانی کارسازی می شوند، هولوگرام هم می گویند. هولوگرام (یا حواله عوارض ساختمانی) دراصل برگه ای است که جواز عوارض ساختمانی مثل تراکم و تغییر کاربری محسوب می گردد.

آروین با بیان اینکه کارسازی گاهی درون منطقه ای است و گاهی برون منطقه ای، گفت: گاهی کارسازی مطالبات ذی نفع یا پیمانکار درون یک منطقه انجام می گیرد. به عنوان مثال پیمانکار برای یک منطقه شهرداری پروژه ای را اجرا نموده و شهرداری ملک یا هولوگرامی در همان منطقه را با مطالبات او تهاتر می نماید؛ به این نوع از تهاتر، کارسازی درون منطقه ای گفته می گردد؛ اما گاهی کارسازی مطالبات ذی نفع یا پیمانکار به وسیله تهاتر با ملک یا هولوگرام در منطقه ای دیگر انجام می گردد. به این نوع تهاتر، کارسازی برون منطقه ای می گویند که باعث می گردد مبداء صدور حواله از واحد اجرایی مقصد آن متمایز گردد.

به گفته وی، هرگاه طلبکار برای تهاتر مطالبات خود با هولوگرام، پلاک ثبتی معرفی نکند یا امکان تهاتر مطالبات با ملک میسر نباشد، کارسازی به وسیله شرکت کارگزار انجام می گردد. یعنی تعهدات شهرداری به وسیله یک شرکت واسطه انجام می گردد و در مقابل، آن شرکت از شهرداری طلبکار می گردد.

آروین با بیان اینکه تاریخ کارسازی حواله با تاریخ صدور حواله متمایز است، گفت: با توجه به اینکه کارسازی شامل فرایندی چندمرحله ای است، به زمان شروع این فرایند تاریخ صدور حواله می گویند و زمان اتمام فرآیند را تاریخ کارسازی می نامند.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اطلاعات حواله های ملکی در بخش حواله های شهرداری تهران منتشر نشده است؛ چراکه در ازای هر حواله ملکی لزوما ملکی منتقل نمی گردد و در این فرایند بعضا موانعی پیش می آید؛ مثل وجود اشکال در سند، گفت: اما این به معنای نقص اطلاعات وب سایت شفاف نیست؛ چراکه ما اطلاعات املاکی را که در قالب حواله ملکی منتقل شده اند در بخش معاملات ملکی وب سایت منتشر نموده ایم. به همین دلیل برای تشخیص قراردادهایی که در قالب حواله منعقد شده اند، یک فیلد اطلاعاتی تحت عنوان تهاتر به بخش معاملات ملکی اضافه شده تا معین باشد کدام یک از معاملات تهاتر دارند و کدام یک ندارند.

آروین با بیان اینکه اطلاعات تهاتر با قدرالسهم پروژه های مشارکتی نیز در بخش حواله های شهرداری منتشر نشده است، اظهار کرد: از آنجا که معمولا آورده شهرداری در پروژه های مشارکتی شامل ملک و زمین است، اطلاعات تهاتر با قدرالسهم پروژه های مشارکتی نیز در بخش حواله های شهرداری منتشر نشده و شرایط آن مانند شرایط حواله های ملکی است. بنابراین اطلاعات این بخش نیز در بخش معاملات ملکی وب سایت شفاف منتشر شده است و از مدت ها پیش قرار بوده سازمان املاک و مستغلات در بخش حواله های منتشرشده برای فهم بهتر اصطلاحات یک باکس شرحات بگنجاند و امیدواریم به زودی به وعده خود عمل کند.

صدور حواله و هولوگرام، از مهم ترین گلوگاه های فساد در شهرداری تهران در دوره قبل

این عضو شورای شهر تهران در ادامه با تاکید بر لزوم شفافیت بخشی به هولوگرام ها و حواله های شهرداری گفت: این حوزه یکی از گلوگاه های فساد در شهرداری تهران در دوره گذشته بود و یکی از فسادخیزترین بخش های آن علاوه بر قیمت گذاری ملک های تهاترشده، در موارد کارسازی به وسیله کارگزار شکل می گرفت.

وی با بیان اینکه در فرایند صدور حواله فساد به طرق مختلف روی می دهد، مطرح نمود: مثلا در متن مصوبه شورا درصد تخفیفی که کارگزار برای تسویه مطالبه پیمانکاران و طلبکاران از آن ها می گیرد، به صراحت معین شده است، اما با این وجود بعضی شرکت های کارگزار با چانه زنی تخفیف بیشتری می گیرند و مطالبات طلبکاران شهرداری را به مبلغی بسیار پایین تر می پردازند. البته بعدا در زمان تسویه حساب با شهرداری از تخفیف هایی که گرفته اند یاد نمی نمایند. بنابراین کارگزار از دو سمت طلبکار و بدهکار سود می نماید؛ درحالی که در این معامله هم طلبکار و هم بدهکار متضرر می شوند و با وجود اینکه فلسفه استفاده از شرکت های کارگزار در پرداخت تعهدات و بدهی های شهرداری این است که از یک سو برای شهرداری زمان خریده گردد و از سوی دیگر طلب پیمانکاران و بستانکاران زودتر تسویه گردد، بعضا رقم بدهی بسته به رابطه کارگزار با بستانکار تغییر می نماید و بازه زمانی نقدشوندگی بدهی هم بسته به رابطه کارگزار با واحدهای ذی ربط در شهرداری کم و زیاد می گردد.

کاهش تعداد کارگزاران در دوره جدید مدیریت شهری

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در دوره جدید مدیریت شهری تعداد کارگزاران کاهش یافته است، بیان نمود: سیاست شورای پنجم این بود که شهرداری با کارگزارانی که اعتبارسنجی نشده اند و در رتبه بندی نهادهای اقتصادی از رتبه مناسبی برخوردار نیستند یا به تعهدات خود عمل ننموده اند کار نکند. ضمن اینکه به علت کاهش مصارف غیرنقد در دوره جدید دیگر نیازی به کارگزاران متعدد حس نمی شد، به همین دلیل در سال 98 تنها یک کارگزار با شهرداری تهران کار می کرد و در سال 99دو کارگزار با شهرداری کار می کردند؛ این در حالی است که پیش از این دوره هشت کارگزار با شهرداری کار می کردند و اغلب به این نهاد بدهکار بودند.

حذف کارگزاران پس از تصویب در شورا

وی اضافه نمود: همچنین اقدام دیگری که در دوره جدید برای حذف کارگزاران انجام شد، پیگیری راه اندازی بازار آنلاین تهاتر بود که در برنامه سوم توسعه شهر تهران و بودجه سال 99 مورد تاکید قرار گرفته و بدهکاران و بستانکاران شهرداری را مستقیما با یکدیگر مرتبط می نماید و زمینه های فساد را در این مورد از بین می برد. البته شهرداری از زمانبندی این مصوبه بسیار عقب است اما لایحه آن به تازگی به شورا آمده است و امیدواریم پس از تصویب، فرایند اجرا را سریع تر طی کند.

آروین با بیان اینکه در تسویه مطالبات به وسیله تهاتر با ملک هم ممکن است فساد زیادی ایجاد گردد، اضافه نمود: در فرآیند تسویه بدهی های شهرداری بعضا کارگزاران در زد و بند با بعضی از افراد باعث می شوند ملک شهرداری به قیمتی پایین ارزش گذاری شده و به طلبکار منتقل گردد. همچنین در فرایند وصول مطالبات شهرداری از مؤدیان نیز بعضا ملکی کم بها به مبلغی بالا ارزش گذاری شده و شهرداری در تهاتر طلب خود با آن ملک، ضرر نموده است.

رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران اظهار کرد: در فرایند صدور هولوگرام هم فساد زیادی وجود دارد. به عنوان مثال گاهی در فرایند تهاتر مطالبات بستانکاران با عوارض، به واسطه زد و بند، جواز تراکم ساختمان در محلی صادر می گردد که دیگر شهروندان از امکان خرید تراکم در آن محرومند.

هریک از بخش های سامانه شفافیت به مثابه قطعات یک پازل عمل می نمایند

این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که اطلاعات منتشرشده چگونه به کاهش فساد یاری خواهد نمود، گفت: حسن انتشار اطلاعات حواله های شهرداری تهران به این است که شهروندان یا سمن های ذی ربط می توانند با آنالیز آنها ببینند تحویل گیرندگان حواله ها کدام پیمانکاران یا چه شرکت هایی هستند.میزان تکرارِ نام تحویل گیرندگان به خودیِ خود به مخاطب قدرت تحلیل می دهد، شهروندان و سمن ها برای تحلیل بهتر می توانند اطلاعات حواله ها را با اطلاعات منتشرشده در زمینه قراردادهای شهرداری تقاطع دهند و با تطبیق کد و شناسه ملی و عنوان پیمانکاران یا واحدهای اجرایی و میزان تکرارشوندگی آن ها به دید بهتری برسند.

وی اضافه نمود: علاوه بر این، شهروندان و سمن ها می توانند نام کسانی را که حواله در وجه آن ها صادر شده است با لیست کارکنان و مدیران شهرداری در وب سایت شفاف یا با اطلاعات سهامداران و اعضای هیات مدیره شرکت ها که در سامانه ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی انتشار یافته تطبیق دهند و موارد تخلف را کشف نمایند.

رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با بیان اینکه البته جلوگیری از تخلف و فساد تنها با اتصال سیستماتیک سامانه های گوناگون شهرداری محقق خواهد شد که نیازمند زمان بیشتری است، ادامه داد: اگر شهرداری لیست بدهی ها و مطالبات خود را هم منتشر می کرد، مقایسه اطلاعات لیست بدهی ها و اطلاعات منتشرشده از حواله ها، شهروندان را قادر می کرد متوجه شوند در تسویه بدهی ها اولویت با چه کسانی است و در وجه کدام یک از پیمانکاران یا کارگزاران زودتر از بقیه حواله صادر می گردد. با وجود این اکنون هم در بخش حواله ها و هم در بخش قراردادهای سامانه شفافیت کد و شناسه ملی اشخاص حقیقی و حقوقی منتشرشده و کاربران می توانند این اطلاعات را باهم تطبیق دهند.

کوشش برای انتشار قطعات بیشتری از پازل شهرداری

وی با تاکید بر اینکه اطلاعات شفاف شده در سامانه شفافیت به مثابه قطعات پازل هستند، گفت: یک قطعه پازل ممکن است به تنهایی چیزی را نشان ندهد؛ اما زمانی که در کنار قطعات دیگر قرار می گیرد حقیقت یا فساد موجود را شفاف خواهد نمود. از این جهت تمام کوشش ما این است که قطعات بیشتری از پازل شهرداری را منتشر کنیم.

صدور چند حواله برای یک بدهی، فسادی که بر اثر یکپارچه نبودن اطلاعات روی می دهد

آروین در پاسخ به این پرسش که چرا در سامانه شفافیت معین نشده است که هر حواله درجهت تسویه کدام بدهی شهرداری منتشر شده است؟ بیان نمود: هریک از حوزه های اطلاعاتی شهرداری تهران سامانه های جداگانه دارند. به عنوان مثال اطلاعات معاملات در سامانه جامع معاملات است. همچنین اطلاعات پروژه ها در سامانه کنترل پروژه، اطلاعات حسابداری و مطالبات و بدهی در سامانه جامع اقتصادی و اطلاعات املاک در سامانه جامع املاک است. شفافیت بخشی به اینکه کدام حواله بابت کدام بدهی شهرداری یا کدام پروژه صادر شده است، نیازمند زیرساخت های فنی است؛ چراکه این امر بدون اتصال سامانه ها به یکدیگر ممکن نیست.

وی اضافه نمود: متاسفانه در حال حاضر با توجه به زیرساخت های فنی امکان اتصال کامل سامانه ها به یکدیگر وجود ندارد. اگرچه درصورت وجود چنین زیرساختی هم ممکن است شهرداری در مقابل انتشار اینگونه اطلاعات مقاومت کند.

به گفته آروین، به دلیل یکپارچه نبودن سامانه های شهرداری در بعضی موارد با سوء استفاده از خلاء های موجود بابت یک بدهی چندین حواله صادر شده یا چندین بار پرداخت اجرا شده است. اتصال این سامانه ها و فراخوانی اطلاعاتشان در وب سایت شفاف نه تنها چنین سوء استفاده هایی را به حداقل می رساند؛ بلکه بسیاری از مصادیق فساد را در شهرداری کاهش می دهد؛ چراکه در چنین شرایطی با ایجاد فیلدهای مشترک به راحتی می توان دید کدام یک از بدهی ها پرداخت شده و کدام پرداخت نشده است؟ یا برای کدام یک چه مبلغی پرداخت شده است؟ یا برای یک بدهی چند حواله با چه مبالغی صادر شده است؟

معین نیست تسویه مطالبات پیمانکاران و بستانکاران براساس چه معیارهایی اولویت بندی می گردد

شهرداری جوابگو نیست

رییس کمیته شفافیت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا بدهی بعضی از پیمانکاران با حواله تسویه می گردد و بدهی بعضی سال ها واگذاشته می گردد؟ اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرداری لیستی از بدهی های خود دارد، ما در کمیته بارها انتشار این لیست را خواهان شدیم تا معین گردد تسویه مطالبات پیمانکاران براساس چه ضوابط و معیارهایی اولویت بندی می گردد تا اگر اجحافی وجود دارد جلوی آن گرفته گردد.

راه اندازی سامانه مدیریت بدهی های شهرداری تهران

آروین با اشاره به اینکه شهرداری در اسناد بالادستی مثل برنامه سوم توسعه شهر تهران موظف به راه اندازی سامانه مدیریت بدهی شده است، مطرح نمود: از آنجا که بدهی های شهرداری به افراد و نهادهای متعددی از جمله پیمانکاران، اشخاص حقیقی و حقوقی، بانک ها و نهادهای بیرونی مثل سازمان امور اقتصادیاتی یا بیمه است، کمیسیون برنامه و بودجه شورا با همکاری شهرداری راه اندازی سامانه مدیریت بدهی را فازبندی کرد و شهرداری در فاز اول موظف شد تا بدهی های خود را به پیمانکاران رصدپذیر سازد. خوشبختانه در حال حاضر سامانه مدیریت بدهی های شهرداری تهران راه اندازی شده و فاز اول آن هم عملیاتی شده است.

تسویه بدهی پیمانکاران بر اساس چه معیارهایی اولویت بندی می گردد؟

وی اضافه نمود: اکنون اطلاعات بدهی های شهرداری تهران به تفکیک واحد اجرایی، منطقه، سال اقتصادی، مبلغ بدهی، معینات پیمانکاران و نظایر آن در این سامانه بارگذاری و کاملا رصدپذیر شده است؛ اما با وجود جلسات و مکاتبات کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شهرداری هنوز در پاسخ به این پرسش که تسویه بدهی پیمانکاران بر اساس چه معیارهایی اولویت بندی می گردد، شفافیتی ایجاد ننموده و به نظر می رسد اراده ای هم نسبت به شفاف سازی در این زمینه ندارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 24 خرداد 1400 بروزرسانی: 24 خرداد 1400 گردآورنده: hayatmag.ir شناسه مطلب: 822

به "لیست هولوگرام ها و اطلاعات حواله های شهرداری تهران در وب سایت شفاف منتشر شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "لیست هولوگرام ها و اطلاعات حواله های شهرداری تهران در وب سایت شفاف منتشر شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید